Privacy verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring leest U alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe en met welk doel wij daar mee om gaan. Daarnaast vind U hier ook al jouw rechten met betrekking tot Uw gegevens en hoe U hier gebruik van kunt maken.

Wegens eventuele wetswijzigingen kan deze privacyverklaring gewijzigd worden. Daarom raden wij aan de verklaring regelmatig te raadplegen.

Ton Persons, Het Zandrijwielen

1 Het Zandrijwielen

Dit is de privacy verklaring van Het Zandrijwielen. Het Zand Rijwielen is een fietsenwinkel die zich bezig houdt met de verkoop, reparatie van fietsen.Tevens  verkopen wij fiets onderdelen en fiets accessoires. Verder zijn wij gespecialiseerd in de verkoop van Brompton vouwfietsen. Onze verkoop vindt plaats vanuit een winkel maar ook via een webshop. Daar wij in bepaalde situaties gegevens van U verzamelen vinden wij het belangrijk dat U weet hoe wij daarmee omgaan. Vandaar deze privacy verklaring. Het spreekt natuurlijk voor zichzelf dat wij zeer discreet met Uw persoons gegevens omgaan en deze niet aan derden verstrekken. U kunt altijd contact met ons opnemen omtrent het gebruik van Uw gegevens door "Het Zandrijwielen"

privacy@hetzandrijwielen.nl | 013-5900015           

Everjachtstraat 53 |5042wg | Tilburg                                                                                                 

Btw. Nr. NL0081.11.698B01               | KVK Nr.1804930

Het Zandrijwielen wordt V.O.F gedreven door Ton en Nelleke Persons


2 Doelgegevens

Hier onder wordt uitgelegd wat betreft het verzamelen van een aantal doelgegevens door     "Het Zandrijwielen"

01. Het versturen van nieuwsbrieven

"Het Zandrijwielen" stuurt soms via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld,via het daarvoor bestemde formulier op de website van Het Zandrijwielen. Op de website heeft U de mogelijkheid een keuze te maken voor het wel of niet te ontvangen van nieuwsbrieven Daarnaast kunt U mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als U contact opneemt met "Het Zandrijwielen" via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden,of een vraag te beantwoorden.

03. Analytics

De website van "Het Zandrijwielen" verzamelt Uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan Uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

U heeft de mogelijkheid cookies te weigeren op onze website. Tevens kan dit via Uw browser.


3 Wie Uw gegevens ontvangt

01. Mijn Webserver

De e-mail van "Het Zandrijwielen" wordt gehost bij Mijnwebserver. Als U contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails tijdelijk opgeslagen op de servers van Mijnwebserver. Tevens is onze website gehost op de server van Mijnwebserver dus gegevens die U achter laat op de website van"Het Zandrijwielen" worden door Mijn webserver opgeslagen.

02.Cyclesoftware

Cyclesoftware is het voorraad en facturerings software programma van "Het Zandrijwielen". Hier wordt ook het klantenbestand in op geslagen. De bestanden van dit programma worden op gelagen op externe servers van cyclesoftware.

03. Overheid en Politie

Dormiddel van inruil komen wij aan tweede hands fietsen, wij zijn verplicht deze fietsen te registreren met naam en wettig legetimatie nr van de inruilende persoon. Ons software systeem is gekoppeld aan het politie register zodat persoons gegevens ook hierin worden opgeslagen. Dit gebeurt ook als de ingeruilde fietsen weer verkopen. De koppeling met het politieregister gebeurt alleen bij inruil en verkoop tweede hands fietsen.

4 Opslag periode

Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen door "Het Zandrijwielen". Op Uw verzoek zullen wij ze verwijderen uit onze bestanden. U kunt ons contacten via email: privacy@hetzandrijwielen.nl of telefonisch 013-5900015

01. klanten bestand

De klanten bestanden worden op geslagen in cyclesoftware en worden voor onbepaalde tijd bewaard. Op Uw verzoek zullen wij ze verwijderen. U kunt ons contacten via email: privacy@hetzandrijwielen.nl of telefonisch 013-5900015

02. Contact opnemen

Op het moment dat U contact met "Het Zandrijwielen" opneemt via mail worden gegevens zoals bijvoorbeeld Uw naam,bedrijfsnaam, en email adres maximaal drie jaar opgeslagen. Tenzij U een korter termijn aangeeft. Ook kunnen wij Uw email op Uw verzoek verwijderen.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan Uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

5 Beveiliging

Er worden van Uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door "Het Zandrijwielen" of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

De apparaten van "Het Zandrijwielen" die Uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten

Tevens is onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dat betekent dat Uw verbinding met de"website van "hetzandrijwielen"prive is. Dit kunt U zien aan het groene slotje voor de url.

6 Uw rechten

01. recht van inzage                                                                            

U heeft altijd het recht Uw gegevens bij "Het Zandrijwielen"op te vragen. Dit doet U door ons een email te sturen of via telefonisch contact. Wij geven U dan een overzicht van Uw gegevens.

02. recht op rectificatie

Kloppen Uw gegevens niet of zijn ze veranderd? Dan kunt U ze door "het Zandrijwielen" laten rectifieren.

03. recht op wissen van gegevens

Wilt U niet langer dat Uw gegevens bij "Het Zandrijwielen"zijn op geslagen. Dan heeft U het recht deze te laten verwijderen.

04. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als U vindt dat "Het Zandrijwielen" niet op de juiste manier met Uw gegevens omgaat.                               Dit kan via deze link

.

05. Recht van stop gegevensgebruik

Wilt U niet dat "Het Zandrijwielen" uw gegevens gebruikt? Dan heeft U het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit kunt U doen via Email: privacy@hetzandrijwielen.nl

7 Plichten

"Het Zandrijwielen" verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van "Het Zandrijwielen" via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

Heeft U vragen dan kunt U contact met ons opnemen via onderstaande contact gegevens.

email: privacy@hetzandrijwielen.nl                                                                             

Everjachtstraat 53 5042wg Tilburg                                                       

BTW.nr .NL0081.11.698.B01                                                                                                   

KVK NR. 18014930